N2XBY Cable

שימושים

» כבל משוריין עם סרט פלדה, לשימוש תעשייתי, המשמש לחלוקת חשמל, לפיקוד ולמדידה.

» להתקנה קבועה בתחנות כוח, לוחות חלוקה ומפעלי תעשיה. מתאים למקומות בהם נדרשת הגנה מכנית וחשמלית מוגברת, ולמקומות בהם קיימת בעיית מכרסמים.

» בידוד XLPE, המאפשר טמפרטורת עבודה של 90 מעלות צלסיוס על המוליך, ועל כן יכולת נשיאת הזרם גבוהה יותר מאשר בכבל עם בידוד PVC.

נתונים טכניים ותנאי התקנה

» טמפרטורת עבודה על המוליך: +90 מעלות צלסיוס

» טמפרטורת קצר מירבית למשך 5 שניות: עד 250 מעלות צלסיוס

» מתח עבודה 0.6/1KV

» מתח בדיקה 4KV

» מתאים לשימוש פנימי, וחיצוני, מתחת לאדמה, בבטון ובתוך צינורות כבלים. 

» לגבי שימוש במים ושימוש במקום בו יש קרינת שמש ישירה, יש לברר בעת ההזמנה.

» הכבל אינו רגיש למגע אקראי עם דלק ושמנים. 

מבנה הכבל

» מוליך נחושת קשיח CLASS 1או חצי- גמישCLASS 2. 

» בידוד XLPE

» גידים מפותלים בשכבות קונצנטריות

» תערובת מילוי

» שריון עשוי סרט פלדה מלופף. ניתן להזמין גם דגם N2XRYעם שריון עשוי חוטים פלדה או אלומיניום
   (מלופפים בצורה קונצנטרית). 

» מעטה חיצוני PVC

סוגי כבלים מתאימים

» כבלי חשמל כוח, כבלי פיקוד, כבלי EMC.
Skip to content